Για Είσοδο στο σύστημα χρησιμοποιείστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχετε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Σύνδεση
Οι Εκπαιδευτικοί και οι Σχολικές/Διοικητικές Μονάδες μπορούν να υποβάλουν εδώ τα αιτήματά τους για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν που αφορά:
  • Υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (θα προωθηθεί και διεκπεραιωθεί από εξειδικευμένη ομάδα του ΠΣΔ)
  • Δικτυακή & υπολογιστική υποδομή της Σχολικής Μονάδας (θα διεκπεραιωθεί αντίστοιχα από το ΚΕΠΛΗΝΕΤ /εξειδικευμένη ομάδα της Τεχνικής Στήριξης)
Ενημέρωση: Τα δελτία έργων που δεν υποστηρίζονται, καθώς και τα δελτία που έχουν διεκπεραιωθεί πριν από την 1/01/2016 αρχειοθετήθηκαν και είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο helpdesk-old.sch.gr.


Εμφάνιση στατιστικών διαγραμμάτων